Życiorys twórczy

Kastuś Kaczan

Malarz Białoruski Kastuś Kaczan

4 marca 1950 Urodził się we wsi Łauryszawa rejon Nowogródski, obwód Grodnieński, Białoruś

1975 Ukończył Białoruski Uniwersytet Państwowy, fakultet fizyki.

1977-1980 Student wolny Białoruskiej Akademii Sztuk.

1980 Początek działu aktywnego w wystawach krajowych i zagranicznych.

1987 Został członkiem Związku Malarzy Białoruskich.

20 czerwca 2014 Otwarcie uroczyste prywatnej galerii malarstwa w ojczyźnie, w Nowogródku.

Twóry znajdują się w Muzeum Narodowym Malarskim Republiki Białoruś, Muzeum współczesnej sztuki pięknej Republiki Białoruś, w Funduszu Malarskim Ministerstwa Kultury Rosji, w funduszach Związku Malarzy Białoruskich, w Muzeum Białoruskim architektury ludowej i bytu. Grodnieńskim Muzeum Państwowym historyczno-archeologicznym, Mohylewskim muzeum malarskim imienia P.Masliannikawa, w Galerii Malarstwa Polockiej, w Domu-Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku, w kolekcjach prywatnych w Niemczech, Polsce, Litwie, Lotwie, Estonii, Czechach, Serbii, Austrii, Francji, Włoszech, USA, Turcji, Korei Południowej, w Chinach, Wietnamie, Meksyku i innych.

Wstecz